Infolinia: 0 801 555 663 Tel: (48) 360 00 21 biuro@cezarkomputery.pl

Wszystkie nasze produkty są objęte programem odbioru (TBP) na korzystnych dla klienta warunkach. Należy zwrócić szczególną uwagę, że systemy osiagające status tzw. „koniec życia produktu”, po zakończeniu użytkowania powinny zostać przekazane profesjonalnemu serwisowi utylizacyjnemu i recyklingowemu w celu jak najefektywniejszego wykorzystania materiałów wtórnych. Klient nie musi posiadać specjalistycznej wiedzy i dodatkowych zasobów, żeby w sposób odpowiedzialny i zgodny z obowiązującymi normami prawnymi przekazać sprzęt do ponownego przetworzenia bądź utylizacji. TBP upraszcza procedury i gwarantuje najwyższy poziom świadczonej usługi w najniższej cenie.

Dodatkowa usługa TBP jest bezpłatna. Koszty transportu, logistyki oraz ewentualnych dodatkowych usług są ustalane bezpośrednio przed wysyłką z uwagi na ilości przekazywanego towaru, miejsca odbioru,  godziny, strefy operacyjnej kuriera, dla możliwie jak najkorzystniejszej opłaty transportowej.

Co wyróżnia nasz program od innych firm w Polsce:

 • Ceny dostosowane do potrzeb rynku.
 • Przejrzystość cennika bez ukrywania głównej ceny zwrotu.
 • Łatwość obliczenia kosztów na podstawie podanych cen
 • Nie wszystkie firmy posiadają program zwrotu.
 • Firmy oferujące TBP nie udostępniają jawnie informacji o podstawowych kosztach zwrotu.
 • Możliwość ustalenia warunków indywidualnych bez podpisywania umowy.
 • Stały kontakt z klientem.

Jeżeli potrzebujesz przygotowania produktów do przesyłki koszt całkowity przygotowania i transportu to 2,00 PLN x odległość miejsca odbioru od miasta Radomia (26-600).

W celu orientacyjnego obliczenia kosztów transportu, bez przygotowania do transportu (usługa po stronie klienta) skorzystaj z poniższego linka:

https://wwwapps.ups.com/ctc/request?loc=pl_PL&WT.svl=PNRO_L1

Wszystkie przesyłki objęte programem korzystają z usługi UPS Standard.

 

All our products are covered by the program receive (TBP) on terms favorable to the client. Get  special attention to the systems that achieve the status of so-called „end of life product” after use should be transmitted to the professional disposial and recycling service in order to make the best use of recycled materials. The customer does not need to have specialized knowledge and additional resources to responsibly and in accordance with applicable legal standards to pass equipment for recycling or disposal. TBP simplifies the process and ensures the highest level of service to be provided at the lowest price.

Additional TBP service is cost free. The cost of transport, logistic and  any additional services is determined immediately prior to dispatch due to the determination of the amount of transfer of goods, the place of receipt, hours,  airside courier service for the lowest possible transportation fee.The service is provided in the Poland.

What makes that our program is better than other companies in Poland:

 • Prices adapted to market needs.
 • Transparency in pricing without hiding return main prices.
 • Easy to calculate the cost based on listed prices.
 • Not all companies have a take back program.
 • TBP dealers do not provide clearly information of the basic cost of return.
 • The ability to determine the individual conditions without signing a contract.
 • Stable contact with the client.

If you need to prepare the products for shipment total cost of preparing and transporting it is 2,00 PLN x distance the place of receipt from city Radom (26-600).

To get indicative price of transport, (without preparation for transport), use link below:

https://wwwapps.ups.com/ctc/request?loc=pl_PL&WT.svl=PNRO_L1

All shipments are covered by the program using the UPS Standard service

Program zwrotu zużytych baterii i akumulatorów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności ustawą o bateriach i akumulatorach, prowadzimy program odbioru baterii i akumulatorów ze starego sprzętu elektronicznego. Z uwagi na ścisłą współpracę z Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego ElektroEko, mogą Państwo zwrócić zużyte baterie i akumulatory w największej w Polsce sieci punktów zbierania elektrośmieci, co zagwarantuje bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami, recykling produktów.
Aby odszukać najbliższy punkt zbierania elektrośmieci, prosimy określić swoją lokalizację za pomocą poniższego linku:
http://www.elektroeko.pl/punkty-zbierania.html

Przekazanie odpadów jest całkowicie bezpłatne i nie wiąże się z ponoszeniem żadnych dodatkowych kosztów ze strony klienta!!!

Dodatkowo informujemy, że Miasto i Gmina Radom, objęte są programem, „MOJE MIASTO BEZ ELEKTROŚMIECI”. Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod tym linkiem:
http://www.radom.pl/page/2927,elektrosmieci-wykaz-punktow-odbioru-zuzytego-sprzetu-elektrycznego-i-elektronicznego.html

TBP formularz kontaktowy 

TBP contact form
CEZAR

Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.

ul. Wolność 8 lok. 4

26-600 Radom

NIP: PL9482528507

biuro@cezarkomputery.pl

(48) 360 00 21

0 801 555 663

(48) 363 94 82